ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV
(รถบรรทุก )
   
    ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV
(รถตู้ )
ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV
(รถตู้)
    ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV
(รถวิ่งเซอร์วิสทางรถไฟ)
ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV
(รถกระบะขนส่งสินค้า )
    ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV (รถเทรนเลอร์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง) ติดตั้งGPS Tracking + ระบบกล้อง CCTV
Tracking online 3G รถขนส่งสินค้า
    ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV (รถโฟรคลิฟ)
ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV (รถเทรลเลอร์)
    ติดตั้งGPS Tracking + ระบบกล้อง CCTV
Tracking online 3G รถขนส่งสินค้า
ติดตั้งGPS Tracking + ระบบกล้อง CCTV
Tracking online 3G (รถในโรงแรม)
   
ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV
( รถโดยสารประจำทาง )
ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV
( รถกระบะขนส่งสินค้า )
    ติดตั้ง GPS Tracking + ระบบกล้อง
CCTV Tracking online 3G (รถแบล็คโฮ)
ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV (รถกระบะห้องเย็น / ขนส่งอาหารสดในซุปเปอร์มาร์เก็ต)
    ติดตั้ง GPS Tracking + ระบบกล้อง
CCTV Tracking online 3G
(รถใช้ขนส่งน้ำแข็ง)
ติดตั้งGPS Tracking + ระบบกล้อง CCTV
Tracking online 3G รถขนส่งสินค้า
    ติดตั้ง GPS Tracking + ระบบกล้อง
CCTV Tracking online 3G
(รถบรรทุกขนส่งสินค้า)
ติดตั้ง GPS Tracking + ระบบกล้อง CCTV Tracking online 3G (รถใช้ขนส่งทอง)
    ติดตั้ง GPS Tracking + ระบบกล้อง
CCTV Tracking online 3G
รถขนส่งสินค้า
ติดตั้ง GPS Tracking +
ระบบกล้อง CCTV
Tracking online 3G รถขนส่งสินค้า
    ติดตั้ง GPS Tracking+CCTV
(รถบรรทุกขนส่งสินค้า)
ติดตั้ง GPS Tracking system พร้อมเครื่องอ่านบัตรชนิดแถบแม่เหล็ก (มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก)
    ติดตั้ง GPS Tracking system พร้อมเครื่องอ่านบัตรชนิดแถบแม่เหล็ก (มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก)

 ติดตั้ง GPS Tracking+CCTV (รถบรรทุก)

 

    ติดตั้ง GPS Tracking system (รถขนส่งสินค้า)

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV Tracking
online 3G (บริเวณภายในและรอบๆบริเวณ
บ้านลูกค้า)

    ติดตั้ง GPS Tracking + ระบบกล้อง
CCTV Tracking online 3G

รถบรรทุกขนส่งสินค้า
ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking online
3G +
GPS Tracking
ติดตั้งบนรถบรรทุกขนส่งน้ำมัน
    ติดตั้ง GPS Tracking system (รถขนส่งสินค้า)

ติดตั้ง ระบบ GPS Tracking system
(รถทัวร์ , รถบัส)

    ติดตั้ง ระบบกล้อง CCTV Tracking
online 3G (เรือเข็นบูธในห้างสรรพสินค้า)

ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV
(รถกระบะ)

    ติดตั้ง ระบบกล้อง CCTV Tracking
online 3G (เรือบรรทุกน้ำมัน)
ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking online
3G + GPS Tracking (รถพยาบาล
, รถฉุกเฉิน , รถ Ambulance )
    ติดตั้ง ระบบกล้อง CCTV Tracking online 3G
(เรือบรรทุกน้ำมัน)
ติดตั้ง GPS Tracking System+CCTV
รถยนต์ส่วนบุคคล  
    ติดตั้ง ระบบ CCTVและ GPS Tracking system
(รถบัสโดยสาร)
ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking online
3G +
GPS Tracking
ติดตั้งบนรถบรรทุกขนส่งน้ำมัน
    ติดตั้ง GPS Tracking รถจักรยานยนต์

ติดตั้ง ระบบ CCTV และ GPS
Tracking system (รถบัสโดยสาร/
จำนวน 8 กล้อง)

    ติดตั้ง GPS Tracking+CCTV รถบรรทุกขนส่งสินค้า ติดตั้ง GPS Tracking+CCTV รถบรรทุก
   

ติดตั้ง GPS Tracking system
รถขนส่งสินค้า

ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV รถกระบะขนส่งสินค้า
    ประมวลภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2558 บริษัทแวลู่ ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด เข้าจัดแสดงสินค้าร่วมกับผู้บริหาร Eye Fleet   ติดตั้ง GPS tracking + กล้อง CCTV รถกระบะขนส่งสินค้า (น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นโคโคเน่)
   

ติดตั้ง ระบบ CCTV และ GPS Tracking system (รถบัสโดยสาร)

ติดตั้ง ระบบ CCTV และ GPS
Tracking system (รถบรรทุก)
 
   

ติดตั้ง GPS Tracking+กล้อง CCTV
รถกระบะขนส่งสินค้า

 ติดตั้ง GPS Tracking+CCTV
รถบรรทุก
 
   

ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
ไซด์งานก่อสร้าง
พื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ให้สามารถดูออนไลน์ได้

 ติดตั้ง GPS Tracking system
รถขนส่งสินค้า

 
    ติดตั้ง GPS Tracking System+CCTV
รถเก๋งส่วนบุคคล  
ติดตั้ง GPS Tracking Value - 1 +
CCTV รถใหม่ป้ายแดง    (รุ่น Mini)      
 
   

ช่างเข้าติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Onling 3G พร้อมติดตั้ง GPS Tracking System
รถบรรทุกน้ำมัน (วัตถุอันตราย)

ทีมงาน บริษัท แวลู๋ ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด
นำกล้อง CCTV Tracking Online 3G
ส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อติดตั้งไซต์งานก่อสร้าง
 
   

 

GPS Tracking System ติดรถบรรทุกขนส่ง
เหล็กเข้าโรงงานอุตสาหกรรม

 

ช่างเข้าติดตั้ง GPS Tracking System
รถสิบล้อบรรทุกขนส่งสินค้า
 
    ติดตั้ง CCTV+GPS Tracking System Online 3G
รถเก๋งส่วนบุคคล
ติดตั้ง GPS Tracking System รถบรรทุกขนส่งสินค้า
 
    ติดตั้ง GPS Tracking System รถเก่งส่วนบุคคล รถใหม่ป้ายแดง ติดตั้ง GPS Tracking System ให้ลูค้า
กิจการขนส่งที่ภาคเหนือ
 
    ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
ให้ลูกค้าติดรถบรรทุก 10 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ
รถใหม่ป้ายแดง
ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G ติดบ้านให้ลูกค้าที่ภาคเหนือ
 
    ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G รถสะเทือนน้ำสะเทือนบกให้ลูกค้าที่ภาคใต้ เข้าซ่อมและแก้ไข GPS Tracking System
พร้อมติดตั้งกล่อง GPS Tracking System ใหม่ให้ลูกค้า
 
    เจ้าหน้าที่นำอุปรณ์กล้อง CCTV Tracking Online 3G ส่งให้ลูกค้าเพื่อติดตั้งอาคารสำนักงาน ติดตั้ง GPS Tracking System ให้ลูกค้าที่จ.เชียงราย
 
   

ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงแต่ใช้พลังงานแสง
อาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์แทน

ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G รถแบคโฮเพื่อดูชั่วโมงการทำงานตรวจสอบ
งานจ่ายค่าโอทีพนักงาน

 
    ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G รถโมบายแสดงสินค้าและสาธิตการทำอาหาร ทั่วประเทศ ช่างได้ติดตั้งกล้อง CCTV
TrackingOnline 3G
โปรแกรมดูออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือตลอด 24 ชม.
ให้ลูกค้าที่จังหวัดเชียงราย โดยติดตั้งในโรงเลี้ยงหม
 
    ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
ดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ลูกค้าที่บางนา
ลูกค้าประกอบกิจการรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทีมช่างได้ติดตั้ง GPS
Tracking System
Online 3G โปรแกรมดูออนไลน์ผ่านมือถือ
ให้กับลูดค้าที่จังหวัดพิจตรเพื่อกิจการที่ราบลื่น
การขนส่งที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ของสินค้า
ท่านเจ้าของกิจการจึงได้ดำเนินการติดตั้ง GPS
กับบริษัท แวลู่ ไฮ เทค โนโลยี่ จำกัดเพื่อเป็น
ตัวช่วยอีกอย่างหนึ่ง
 
    ติดตั้ง GPS Tracking System Online 3G
ดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่จังหวัด ลพบุรี โดยลูกค้ามีกิจการที่ใหญ่และไม่สามารถดู
รถพร้อมกันได้ทุกคัน จึงได้ดำเนินการติดตั้ง GPS
เพื่อเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งในการดูแลรถแล้ว
ตัวสินค้าของบริษัท
ติดตั้ง GPS Tracking System Online 3G
ติดตั้งบนรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ ผ่านมาเนื่องจากลูกค้าต้องการดูการวิ่ง
ของรถและดูพิกัดรถทีมช่างจึงได้ทำการไปติดตั้ง
GPS ให้ลูกค้าเรียบร้อยและสามารถดูรถวิ่งได้บน
หน้าจอมือถือ
 
    ติดตั้ง GPS Tracking System Online 3G
ในรถขนส่ง
สินค้า ให้ลูกค้าที่ จ.ตาก ลูกค้าประกอบกิจการขนส่งดอกไม้
จาก จ.ตาก มาส่งในกรุงเทพ โดยที่ท่านเจ้าของกิจการไม่ได้
เดินทางมาส่งสินค้าด้วยตัวเอง เพื่อความปลอดภัยในทุกๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นรถ หรือตัวสินค้า
จึงได้ทำการติดตั้ง GPS
กับบริษัท แวลู่ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด
ติดตั้ง GPS Tracking System Online 3G ดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ลูกค้ารถขน
ส่งสินค้าที่ จ.เชียงราย ภาคเหนือของ
ประเทศไทยให้บริการติดตั้งโดย ตัวแทนจำหน่าย
ร้านไทยอินเตอร์ ออดิโอ และรับบริการติดตั้ง GPS
 
    ติดตั้ง GPS Tracking System Online
3G ดูออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ลูกค้ารถขนส่งสินค้า
 ลูกค้าสามารถ
ดูพิกัดรถวิ่งบนโทรศัพท์มือถือของลูกค้่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตั้ง GPS Tracking System Online 3G
ที่ต่างจังหวัดลูกค้าติดตั้งบนรถยนต์ส่วนตัวเนื่อง
จากลูกค้ามีความต้องการที่จะดูพิกัดรถตลอดเวลา
ไม่ว่ารถจะอยู่ที่ไหนวิ่งหรือว่าจอดตอนนี้ลูกค้า
ก็สามารถดูได้ตลอดเวลาบนมือถือของลูกค้าเอง
 
   

ติดตั้ง GPS Tracking System Online 3G
ให้กับลูกค้าที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ติดตั้งบนรถกระบะขนส่งสินค้า เป็น GPS
ระบบออนไลน์โปรแกรมดูผ่านมือถือ iphon
หรือดูผ่านจอคอมผิวเตอร์

ติดตั้ง GPS Tracking System Online ติดรถขนส่งสินค้าแห้ง
และเย็น ของลูกค้าที่ต่างจังหวัด ให้ลูกค้าสามารถดพิกัดรถวิ่งส่งสินค้า
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
    ติดตั้ง GPS Tracking System Online
ดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ติดตั้งให้กับ
ลูกค้ารถเก๋งส่วนบุคคล
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Onilne 3G
ติดบ้าน ดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ติดบ้านลูกค้าเป็นกล้องวงจรปิด ที่
สามารถดออนไลน์ผ่าน โทรศัพท์มือถือได้
 
    ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Onilne 3G ดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ติดรถบรรทุกน้ำมัน ติดตั้ง GPS Tracking system ดูออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ รถเก๋งส่วนบุคคล
 
    ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking online 3G ติดตั้งบนรถบรรทุกขนส่งน้ำมัน ติดตั้ง GPS Tracking system อุปกรณ์ติดตามพิกัดรถ
แบบ online 3g รถส่วนบุคคล
 
    ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
ติดรถ ติดตั้งบนรถบรรทุกขนส่งสินค้า
บริษัท ซีพีแรม จำกัด
ติดตั้ง GPS Tracking system อุปกรณ์ติดตามพิกัดรถ
แบบ online 3g รถขนส่งสินค้า
 
    ติดตั้ง GPS Tracking system อุปกรณ์ติดตาม
พิกัดรถแบบ online 3g รถส่วนบุคคล
ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
ไซต์งาน
 
    ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
รถบรรทุก พร้อมกล้องส่องหลัง สามารถ
ดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 ติดตั้ง GPS Tracking system อุปกรณ์
ติดตามพิกัดรถแบบ Onilne 3G ให้รถบรรทุกดิน
 
    ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Tracking Online 3G
ทั้งภายในและนอกตัวรถ ให้กับรถบัส รับ-ส่ง
ผู้โดยสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าตรวจสอบ
ออนไลน์ได้ตลอดเวลา
 
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Online
บริเวณโดยรอบอาคารบ้านพักอาศัย
 
    ติดตั้ง ระบบ GPS ติดตามรถ Online รถบรรทุก
ขนส่งสินค้าห้องเย็น
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV Tracking
Online 3Gรถหกล้อเปิดข้าง และรถกระบะขนส่งสินค้า
 
    ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้ไซต์งานก่อสร้าง
ลูกค้า ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
บริษัท บีทีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่แหลมฉบัง
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV Tracking Online 3G
รถบรรทุกขนส่งน้ำมันเอสโซ่
 
    ติดตั้ง GPS Tracking ระบบติดตามรถ Online
ให้รถสิบล้อ บรรทุกขนส่งสินค้า
ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ GPS
Tracking system
เพื่อตรวจสอบพิกัดรถ ให้รถเก๋งป้ายแดง
 ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
 
    เดินสายและติดตั้ง GPS ให้รถทัวร์ และ รถตู้ โดยสาร
ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบพิกัดทั้งปัจจุบัน -ย้อนหลัง
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้หลายคันพร้อมกัน
ตลอด 24 ชม.อีกทั้งดึงข้อมูลสรุปเป็นรายงาน
ได้อีกด้วย
วางระบบและติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV Online 3G
ทั้งภายใน-ภายนอก รอบๆ
บริเวณตัวรถ ให้กับรถตู้รับ-ส่ง
ผู้โดยสาร ให้เห็นทั้งภาพ-เสียง คมชัด ผ่านมือถือได้
แบบ Real-Time
 
    ติดตั้งจีพีเอส ให้กับรถกระบะและรถบรรทุก
สินค้าอุปโภค-บริโภค เพื่อให้เจ้าของสามารถ
ตรวจสอบพิกัดรถ และการเข้าส่งสินค้าแต่ละจุด
ตามที่นัดหมายไว้ พร้อมทั้งสามารถดึงข้อมูลสรุป
เป็นรายงานได้อีกด้วย
เดินสายและวางระบบกล้องวงจรปิด
CCTV รอบบริเวณกิจการโรงเหล็กของลูกค้า พร้อมเซ็ตระบบให้เข้าดูและ
สามารถสนทนา
กับพนักงาน ผ่านทางมอนิเตอร์ ได้
ตลอด 24 ชม
 
    ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้บริเวณภายในและรอบๆบริเวณบ้านลูกค้าซึ่ง
อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มีสัญญาณ
 Internet เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบภาพแบบ
online ได้ตลอด24 ชม.
ติดตั้ง ระบบ GPS ติดตามรถ Online
รถบรรทุกขนส่งสินค้าห้องเย็น
 
     ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Tracking
Online 3Gติดตามรถบริษัท ซีพีแรม
ห้องเย็นขนส่งสินค้า 7-eleven
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้โกดังลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้า สามารถตรวจ
สอบภาพแบบ online ได้ตลอด 24 ชม.
 
    ติดตั้ง GPS Tracking system ให้กับรถขนส่ง และ
โม่ปูน ซีแพ็ค เพื่อตรวจสอบการวิ่งรถ และเพื่อบริหาร
เส้นทาง
 ส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัท สุเกียวคอนกรีต
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Tracking Online 3G
เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับรถขนส่ง สินค้ามีมูลค่า
บริษัทเฟอร์รารี่ โลจิสติกส์
 
    ติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อใช้สำหรับดูพิกัด
และ เส้นทางการเดินทางของ
รถบรรทุก สำหรับ
ขนส่งสินค้า
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ใน Office
ลูกค้าให้สามารถดูแบบ online
ได้ตลอด 24 ชม. แม้ในพื้นที
ที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
 
    ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดติดบ้าน สามารถดูออน
ไลน์บนมือถือได้ ติดตั้งตึก 4 ชั้น
ติดตั้งระบบ GPS Tracking Online รถสิบล้อ
พ่วง ขนส่งสินค้าการเกษตร และ บรรทุกยางพารา
 
         ติดตั้ง CCTV + GPS Tracking system
รถ 6 ล้อ และ 10 ล้อ ตู้เย็น ขนส่ง
    สินค้าแช่เย็น
ติดตั้ง CCTV+ GPS Tracking รถบรรทุกข้าวสาร
และสินค้าเกษตร
 
    ติดตั้ง GPS Tracking system
ให้รถขนส่งวัตถุอันตราย บริษัท
วังทองออยล์  แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ติดตั้ง CCTV + GPS Tracking system
ให้กับรถบัสโดยสาร
 
    ติดตั้ง GPS Tracking system รถตู้รับ-ส่ง
ผู้โดยสาร หจก.บ้านเอกสาร
ติดตั้งระบบกล้อง CCTV Tracking Online 3G
รถตู้พยาบาล(Ambulance) รถกู้ชีพ
หรือ รถฉุกเฉิน เป็น GPS ในตัว
 
    ติดตั้งระบบ GPS Tracking
รถกระบะห้องเย็น
ขนส่งสินค้าการเกษตร
ติดตั้งระบบ GPS Tracking รถบรรทุกขนส่งสินค้า
ให้กับ บริษัท เอส.ที.การช่างชัยภูมิ
 
     ติดตั้งระบบ GPS Tracking รถบรรทุก
ขนส่งเหล็ก ให้กับ บริษัท ไทยบูรพา สตีล จำกัด
ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
เรือขนส่งน้ำมัน (เรือ ACS 38)
บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด
 
    ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
เรือขนส่งน้ำมัน (เรือ APS 7)
บริษัท เอ ซี เอส มารีน จำกัด
ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
เรือบรรทุกแก๊ส (เรือพัชรวดี 1)
บริษัท ยามลัคกี้มารีน จำกัด (สยามแก๊ส)
 
    ติด GPS Tracking System
รถบรรทุกพืชไร่ ลูกค้าอู่ช่างสายหยุด
    ท่านผู้บริหารพาครอบครัว ไปทำบุญที่วัด ในวันหยุดพักผ่อน
 
   

ติดตั้ง GPS รถขนส่งวัตถุอันตราย

ทีมช่างติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
เรื่อบรรทุกแก๊ส
 
    บริษัท แวลู่ ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดบูธในงาน
นอร์ธเทิร์น มอเตอร์โชว์ 2556 จังหวัดนครสวรรค์
ทีมติดตั้ง GPS Tracking System
บนรถบรรทุกพืชไร่ ธัญชนกพืชผล
 
    ติดตั้ง GPS Tracking System
ดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ
คอมพิวเตอร์ สามารถดูออนไลน์ได้ตลอด
24 ชม.ติิดตังบนรถทัวร์
ทีมติดตั้งกล้อง CCTV Tracking System
รถบรรทุกพวง ลูกค้า จังหวัดน่าน
 
    ติดตั้งระบบ GPS รถส่วนบุคล (Personal
Tracking System) ให้กับรถสิบล้อบรรทุก
พืชไร่ที่ภาคเหนือ
ประมวลภาพบรรยกาศในงาน Bua&Track บูร P105
บริษัท แวลู่ ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับ
ความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก
 
    ติดตั้ง GPS Tracking System ลูกค้า
ประกอบกิจการรถทัวร์ ที่จังหวดสมุทร ปราการ
ทีมช่างติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
และ GPS Tracking System ที่จังหวัดแพร่
ภาคเหนือของประเทศไทย
 
    ทีมช่างติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
บริษัทลูกค้า ประกอบกิจการนำเข้า- ส่งออกสินค้า
จ้าหน้าที่บริษัท แวลู่ ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด
เข้าสัมมนาติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV
 
    ติดตั้งกล้อง CCTV Tracking Online 3G
เรือบรรทุกแก๊สขนส่ง
 
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Tracking Online 3G ติดบ้านให้ลูกค้า โปรแกรมดูออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ
 
    บริษัท แวลู่ ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้ติดตั้งกล้อง
CCTV Tracking Online 3G ให้ลูกค้าประกอบ
กิจการธุรกิจขนส่งสินค้า
 ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ติดตั้ง GPS Tracking
Systemกับบริษัทแวลู่ ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด
 
   
     
     

บริษัท แวลู่ ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด
31 ซ.สามวา 31 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel / Fax 02-9062730   Mobile 081-874-2406   Email: value_ht@hotmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย - VALUE HIGH TECHNOLOGY 2013