Sim Fix IP (ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สายอัจฉริยะสำหรับองค์กร) บริการ V FIX (V Fix - Anytime Anywhere AnyDevice)

          การบริการสื่อสารข้อมูลแบบเครือข่ายเสมือนเครือข่ายส่วนตัว แบบไร้สาย
  VPNเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน   

  การทำงานเปรียบเสมือนการเชื่อมต่อจุด 2 จุด หรือมากกว่านั้น เข้าหากัน เหมือน
  เครือข่ายจริง ทำงานอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มีความปลอดภัยสูง ที่สำคัญผู้เชื่อม
  ต่อไม่ต้องลงทุน ในการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อลากสายเชื่อมต่อ แต่ละจุดที่อยู่ห่าง
  ไกล

  งานที่เหมาะสมนำ Sim Fix IP ไปใช้งาน
   การเชื่อมต่อสถานีวัดระดับน้ำกรมชลประทาน
   การเชื่อมต่อวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าแต่ละจุด
   การเชื่อมต่อผ่านเครื่องรูดบัตรและตู้ ATM
   การเชื่อมต่อเครื่องออกรายชื่อสมาชิกสินเชื่อ
   การเชื่อมต่อการปล่อยแก๊สเข้าเครื่องจ่ายเตาเผาโลหะ
   งานอื่นที่ต้องการใช้งานแบบ Fix IP เป็นหลัก

DATA NETWORK
  Sim Fix Public IP /Sim Public / SIM VPN

      บริการ Sim Fix Public IP เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ เน้นความเป็นส่วนตัว โดยสามารถกำหนดไอพี แอดเดรสแบบ Fixed      (กำหนดไอพีแอดเดรสตัวเดิม
   ให้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อ) ให้กับเครื่องลูกข่ายที่ต้องการโดยอ้างอิงจากหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูง และมีการย้าย
   Site งานบ่อยๆ

   Sim Fix Public IP กับ รถธนาคารเคลื่อนที่ , รถพยาบาล (Ambulance) , กล้องวงจรปิด CCTV

          ด้วยธรรมชาติของโครงข่ายโทรศัพท์มือถือของทุกผู้ให้บริการนั้น ลักษณะการกำหนด IP Address ให้เครื่องลูกข่ายมักจะมีลักษณะ ที่ เหมือนกัน นั่นคือใช้วิธีการ NAT
     (Network Address Translation)  ด้วย Private IP หรือ IP ปลอม และเป็นแบบ Dynamic กล่าวคือ ทุกครั้งที่เครื่องลูกข่ายทำ การเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่าย IP Address จะ
     เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ตัวเลข เดิม ถ้าลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตดู หนังฟังเพลง ท่องเว็บไซต์ หรือ แชทต่างๆ ลูกค้าสามารถ ใช้งานได้ตามปกติ และไม่มีใครสนใจ เรื่อง
     ของ IP Address ว่า ผู้ให้บริการกำหนดตัวเลข อะไรมาให้ แต่ยังมี ลูกค้า บางกลุ่ม ที่สนใจ และจำเป็นต้องใช้ IP Address ดังกล่าว กับบาง แอพพลิเคชั่น หรืองานลักษณะ
     ไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์ รวมทั้ง งาน จำพวก M2M  (Machine to Machine) หรือแม้กระทั่งการเข้าถึงเครื่องลูกข่าย นั้นๆ จากอินเทอร์เน็ตภายนอกซึ่งล้วนแล้ว แต่มี ความ
     ต้องการ IP Address  ที่แน่นอนและไม่ผ่าน NAT

          Sim Fix Public IP สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ โดย สามารถกำหนด IP Address แบบ Fixed ให้กับเครื่องลูกข่ายนั้นๆ โดยอ้างอิงจากหมายเลขโทรศัพท์ 10
      หลัก กล่าวคือทุกครั้งที่เครื่องลูกข่ายเชื่อมต่อโครงข่าย ระบบจะกำหนดหมายเลขIP Address ตัวเดิมให้ตลอด ซึ่ง IP Address สามารถกำหนดได้ทั้งที่
      เป็นแบบ Private IP และ Public IP ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้ใช้งาน อีกทั้ง Sim Fix Public เป็นโครงข่ายสื่อสารไร้สายจึงช่วยลดต้นทุนด้านโครงข่าย คู่สาย
      ติดตั้งง่าย และ ประหยัดเวลาได้อีก ทางหนึ่ง

       ตัวอย่างการนำ Sim Fix Public IP ไปใช้งาน ได้แก่ กล้องวงจรปิด (CCTV) เช่น อาคารบ้านเรือน หรืองานแสดงสินค้า หรือ Site งานก่อสร้าง ต่างๆที่ มีการย้าย Site                งานบ่อยๆ, งานธนาคาร เช่น สาขา หรือสาขาย่อยหรือธนาคารเคลื่อนที่, ระบบ Server เช่น WebServer หรือ Mail Server, ระบบ Finger Scanner ตาม Site งานต่างๆ,
     M2M   เช่น เครื่องมือแพทย์, ตู้ ATM/ADM, ระบบ ศูนย์เตือนภัย และอื่นๆ

      กล้องวงจรปิด ด้วยบริการ Sim Public IP จะช่วยให้การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อ เฝ้าระวังความปลอดภัย
    ภายในบ้าน งานแสดงสินค้า หรือ Site งานก่อสร้างที่มีการย้ายที่บ่อยๆ ทำได้อย่างสะดวกและประหยัดเวลา     นอกจากนี้ ผู้ ใช้ยังสามารถเข้าถึงภาพของกล้องวงจรปิด
    ที่ต้องการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกด้วย
       ธนาคารเคลื่อนที่ Sim Fix Public IP ช่วยให้ธนาคารสามารถให้บริการธนาคาร
   เคลื่อนที่ ไปให้บริการแก่ผู้ใช้ในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งจะช่วยลดความหนา
   แน่นของจำนวนผู้ใช้บริการตามสาขาหลักได้ โดยไม่ จำเป็นต้องเปิดสาขาย่อยเพิ่มเติม
   ระบบ Real-time Telemedicine เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในรถพยาบาล บริการ Sim Fix
   Publicจะเชื่อมต่ออุปกรณ์การแพทย์ ต่างๆ ในโรงพยาบาล เข้ากับโมเด็มไร้สายความเร็วสูง ของ SIM เพื่อ
   ส่งข้อมูล สัญญาณชีพทางไกลแบบ เรียล ไทม์ไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรียกดูข้อมูลผ่านทาง INTERNET
   ได้ตลอด เวลา ทำให้แพทย์ วางแผนการรักษา ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมสั่งการ โต้ตอบช่วยเหลือ
   ขั้นต้นระหว่างรถพยาบาลกับโรงพยาบาลได้
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-311-3326 , 081-874-2406 , 02-9062730
หรือสอบถามผ่านทาง Email:value_ht@hotmail.com;

บริษัท แวลู่ ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด
31 ซ.สามวา 31 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel / Fax 02-9062730   Mobile 081-874-2406   Email: value_ht@hotmail.com

Copyright - VALUE HIGH TECHNOLOGY 2013