>> ดูผลงาน การติดตั้งจริงให้ลูกค้า ที่ผ่านมาทั้งหมด


การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ ( Vessel Monitoring System : VMS) โดยใช้ระบบดาวเทียมเป็นอีกหนึ่งในแผนปฏิบัติการที่กรมประมงกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเล
รวมถึงเป็นการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิด ควบคุมไม่ให้มีการประมงผิดกฎหมาย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU อีกด้วย  โดยในระยะแรก ได้ขอความร่วมมือ
ให้ผู้ประกอบการเรือประมงขนาดใหญ่ที่ชักธงไทยของไทยติดตั้งอุปกรณ์ VMS ภายใต้ความสมัครใจและรายงานตำแหน่งเรือมายังศูนย์ควบคุม VMS กรมประมง โดยมีจำนวน
เรือเป้าหมายรวมประมาณ 59  ลำ ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม  2558 ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 45 ลำ สำหรับในระยะต่อไปจะมีการกำหนดให้เรือ
ประมงติดตั้ง VMS ภายใต้ พ.ร.บ. การประมงฉบับใหม่ ของกรมประมง  และ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2556 ของกรมเจ้าท่า ในเรือจำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

                    1. เรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ขึ้นไป ให้ดำเนินการติดตั้ง VMS ภายใต้กฎหมายของกรมเจ้าท่า ซึ่งมีจำนวนเรือเป้าหมาย 2,070 ลำซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่า
                        เตรียมที่จะออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ เพื่อใช้บังคับกับเรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ขึ้นไปต้องติดตั้ง
                        VMS ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป

                   2. เรือประมงขนาด 30 - 60 ตันกรอสส์ให้ดำเนินการติดตั้ง VMS ภายใต้กฎหมายกรมประมง ซึ่งมีจำนวนเรือเป้าหมายประมาณ 4,240 ลำ หลังจาก พ.ร.บ.                        การประมงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้

 
VMS (Vessel Monitor System) อุปกรณ์ติดตามพิกัดเรือประมง
อุปกรณ์ติดตามเรือ และบอกตำแหน่งเรือ ผ่านสัญญาณ GPS ตามมาตรฐานกรมประมง สำหรับเรือประมง ขนาดบรรทุกตั้งแต่ 60 ตันกรอส ขึ้นไป
รองรับระบบ GSM และ รองรับ ระบบติดตามเรือประมง ขนส่งข้ามทวีป
 
อุปกรณ์ของเราผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจาก หน่วยงานกรมประมง และ กสทช. แล้ว **

 
      ติดตั้งถึงที่โดยทีมช่างมืออาชีพ
      บริการ Onsite Service (ติดตั้งฟรีถึงที่)
      ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
      หลังติดตั้งได้รับใบรับรองจากกรมขนส่ง
          สามารถนำเรือไปจดทะเบียนได้ทันที
 

อุปกรณ์ติดตามพร้อมระบุตำแหน่งเรือประมง ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง และ กสทช.แล้ว ** ยี่ห้อ SkyWave รุ่น POLE STAR 690
 
     
 
     
 
สนใจติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่คุณสุเมธ Tel. 081-874-2406

CALL CENTER : 081-311-3326

EMAIL : Value_ht@hotmail.com
 
 
 

บริษัท แวลู่ ไฮ เทคโนโลยี่ จำกัด
31 ซ.สามวา 31 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel / Fax 02-9062730   Mobile 081-874-2406   Email: value_ht@hotmail.com

Copyright - VALUE HIGH TECHNOLOGY 2013